Stalen napredek!
POKLIČITE NAS

031 791 446

banner-image

Legalizacija objekta

Ostale Storitve > Legalizacija objekta

Legalizacija objekta

house

Za legalizacijo že izgrajenega objekta potrebujete:

  • geodetski načrt, ki je temeljna sestavina projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
  • objekt vpisan v kataster stavb
  • vrisan v zemljiški kataster

GEODETSKE IN NEPREMIČNINSKE STORITVE ČRČEK