Stalen napredek!
POKLIČITE NAS

031 791 446

banner-image

Izravnava meje

Ostale Storitve > Izravnava meje

Izravnava meje

house

Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje in se pri tem površina manjše parcele, ki
se dotika dela meje, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor pet odstotkov površine manjše izmed parcel, med katerima se opravi izravnava meje, vendar ne več kakor za petsto kvadratnih metrov.


GEODETSKE IN NEPREMIČNINSKE STORITVE ČRČEK