Stalen napredek!
POKLIČITE NAS

031 791 446

banner-image

Geodetski načrti

Storitve > Geodetski načrti

Geodetski načrti

house

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih.
Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih.

Geodetsko podjetje in naročnik geodetskega načrta se ob naročilu izdelave geodetskega načrta, glede na namen uporabe geodetskega načrta, dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski načrt, ter določita podrobnost in natančnost prikazanih vsebin.
Najpogosteje se geodetski načrt uporablja za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali pa za izdelavo projekta izvedenih del za pridobitev uporabnega dovoljenja (investicijska gradnja).


GEODETSKE IN NEPREMIČNINSKE STORITVE ČRČEK