Stalen napredek!
POKLIČITE NAS

031 791 446

banner-image

Ureditev meje

Storitve > Ureditev meje

Ureditev meje

house

Postopek urejanja meje se začne na zahtevo lastnika oz. enega od solastnikov parcele. Naročnik določi ali se ureja cela meja parcele ali le del meje parcele.
Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Stranke v postopku ureditve meje so tudi lastniki sosednjih parcel, ki mejijo ali se dotikajo meje katera se ureja.
Na mejno obravnavo jih načeloma vabi geodetsko podjetje. Njihova neudeležba ne zadrži postopka

Pri urejanju cele meje parcele dobimo tudi pravo oz. dejansko površino parcel, ki pa lahko odstopa za več odstotkov od površine, ki jo vodijo v zemljiškem katastru.
Ta podatek je ključnega pomena pri nakupu oz. prodaji zemljišč, kateremu vrednost je določena na število m2.


GEODETSKE IN NEPREMIČNINSKE STORITVE ČRČEK