Stalen napredek!
POKLIČITE NAS

031 791 446

banner-image

Zakoličevanje dolžinskih objektov

Ostale Storitve > Zakoličevanje dolžinskih objektov

Zakoličevanje dolžinskih objektov

house

OBČINSKI POSTOPKI:

Zakoličevanje dolžinski objektov spada v sklop inženirske geodezije, ki pokriva:

  • zakoličevanje cest - prenos karakterističnih točk projekta v naravo (zakoličba profilov cest z višinami, zakoličba krivin,...),
  • zakoličevanje komunalnih vodov - zakoličba kanalizacije, vodovoda, plinovoda,...

GEODETSKE IN NEPREMIČNINSKE STORITVE ČRČEK